Mentors
que inspiren

Documental | coneixement

Mentoryng és un projecte creat per Casanova Foto que explora una nova forma d’aprenentatge a través d’un format de curs amb estil documental i experiencial. Els primers docu-cursos han estat els de Samuel Aranda, Toni Amengual, Toni de Ros, Roberto Alcaraz i Becky Lawton. Mentoryng aposta per la idiosincracia de cada mentor i per traslladar el seu propi univers a l’aprenentatge de transmissió.
Reprodueix vídeo